Search form

Juan 19:11

11Ne midtavak si Hisus te, “Warà bayàbayà nu kediey embiya kenà Eleteala se mibehey keykew. Tembù ke etew ne mibpeewit kediey kayi te keykew ne muna pà ke salà din dut te keykew.”