Search form

Juan 19:29

29Ruen ketà kelalew ne netehuan te tebà. Ne ruen migkuwa ran ne in-ered kayi te tebà, ne intahù dan diyà te reisek ne subpang ne ed-ingaranan te “isupu” ne arà be ke insugkar dan diyà te bèbà ni Hisus.