Search form

Juan 19:36

36Ned-ulaula ini su apey egketuman ke impesurat ne Lalag te Eleteala rengan ne egkahi te, “Warà misan seveka ne tulan din ne egkelepù.”