Search form

Juan 2:1

Ke Kewingan Diyà te Inged ne Kana

1Guna su nekederuwa ne hewii ketà ne ruen kewingan diyà te inged ne Kana ne lusud te inged ne Geliliya. Ne midtelavuk ke iney ni Hisus ketà te kewingan.