Search form

Juan 2:10

10ne migkahi te, “Iyan tew nelayaman ne betasan te embiya ruen kevurunan tew ne iyan tew id-una te ebpeinum ke meupiya ne binu, ne embiya ve su ebpengevulung dan en ne arà pà ne ibpeinum ke binu ne mekurangkurang se nanam din. Ugaid ne sikuna,” ke se meama “ne ke meupiya ne binu ne impememewri nu te ebpehendad su ini pà ne impelepew nu.”