Search form

Juan 21:19

19(Iring ketà se kinekahi ni Hisus su idtarem din ke ralan te kemetayen ni Pedro ne ebpekereyù te Eleteala.) Ne migkahi en si Hisus kandin te, “Duma ka kediey!”