Search form

Juan 3:19

19Iyan kedusa te Eleteala te menge etew su nekeuma en kayi te ampew te dunya si Hisus ke ed-ingaranan te Kerayag su ebpekerayag dut te itungan te langun ne menusiyà, ugaid ne iyan dan midtumù ke kerusireman tumin dè be dut te rayag su meraat ke ulaula ran.