Search form

Juan 3:2

2Senge kerukileman ne mibpendiyà sikandin te ki Hisus ne migkahi te, “Meyterù, netuenan dey se midsuhù ka te Eleteala te ebpenurù kenami, su warà etew ne ebpekevaal te mekegeyip embiya kenà duen gehem te Eleteala riyà te kandin.”