Search form

Juan 3:31

Sikandin ne Riyà Ebpuun te Langit

31Riyà ebpuun te langit si Hisus ne sikandin ke mepurù pà dut te langun. Ugaid ke etew ne kayi rà ebpuun te dunya ne menusiyà dà sikandin, ne iyan din dà edlelahen ke ulaula kayi te dunya. Ugaid sikandin arà se riyà ebpuun te langit se mepurù pà dut te langun.