Search form

Juan 3:6

6Su ke id-anak te menusiyà ne menusiyà dà iya, ugaid ne embiya igkesaup en sikandin te igkeanak ibpepevayà dut te gehem te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne egkevaluy en sikandin ne anak te Eleteala.