Search form

Juan 4:1

Ke Meritan ne Riyà Ebpuun te Inged ne Semeriya

1Nerineg dut te menge Peresiyu ke tudtul te iyan pà merakel ne menge etew se ebpendiyà te ki Hisus su ebpebunyag wey ebpesakup kandin dut te menge etew ne ebpendiyà te ki Juan.