Search form

Juan 4:32

32“Kaan kew en,” ke si Hisus, “su ruen egkeenen ku ne warà niyu metueni.”