Search form

Juan 5:23

23Iyan din kinesarig kedì su apey siaken ne Anak din ne egkereyrey rut te langun ne menge etew, iring te kedeyreya ran te Amey ku. Su misan engkey en ne etew ne kenà edeyrey kedì ne kenà dema edeyrey dut te Amey ku ne Eleteala ke midsuhù kedì.