Search form

Juan 5:37

37Ne ke Amey ku ne midsuhù kedì ne ebpeketitihus dema mekeatag kedìey. Warà niyu merineg ke suwara rin wey warà niyu mekita sikandin.