Search form

Juan 5:43

43Iyan ku impengkayi ne ibpepevayà te gehem dut te Amey ku ne Eleteala, ne warà kew medtelimà kedì. Ugaid ne embiya ruen ebpekeuma ne ebpemandù keniyu te kandin dà ne gehem, ne edtelimaan niyu mulà sikandin.