Search form

Juan 5:44

44Memenu ma se kebperetiyaya niyu embiya iyan niyu rà ebpemengaan se kegkereyù keniyu te menge ruma niyu, ugaid ne warà niyu pemengaa ke ralan te kegkereyù ne riyà ebpuun te budtung ne Eleteala?