Search form

Juan 5:7

7“Mama,” ke se meama ne ederaru, “warà ruma ku ne ebpekesepuwat kedì te ebpetiher keniyan te wayig ke embiya edsevu. Su embiya seveka ku rà se ebpengkeniyan te wayig, ne ruen ebpekeuna kedì.”