Search form

Juan 6:21

21Nerineg dan ke suwara rin ne nengehalew ran ne impeuntud dan en si Hisus kayi te avang. Guna su nekeuntud en sikandin te avang, ne segugunà ne nekerunggù dan en dut te inged ne ebayaan dan.