Search form

Juan 6:25

Ke Egkeenen ne ebpekevehey te Umur ne Warà Edtemanen Din

25Guna su nekerunggù dan ne netuen dan en si Hisus. “Meyterù,” ke sikandan “keenu ka mekeuma kayi?”