Search form

Juan 6:36

36Na iring te intarem ku en keniyu,” ke si Hisus, “ne misan nekita niyu en ke ed-ul-ulaan ku, ne kenà kew pà lavew iya ebperetiyaya kedì.