Search form

Juan 6:39

39Su ini ke kiyug te Eleteala ne midsuhù kedì te langun ne etew ne imbehey rin kedì ne eduma kedì, ne warà senge etew rà kandan ne kenà egkevehayan te umur ne warà edtemanan din, ne ebenawen ku pà sikandan langun ketà te ketepusan ne hewii te kegkukum,” ke si Hisus.