Search form

Juan 6:40

40“Su ini ve ke kiyug te Amey ku ne Eleteala te langun ne nekesabut te siaken ke Anak din ne ebperetiyaya ran kedì ne ebpeketelimà dan te umur ne warà edtemanan din, ne siaken se ebanhew kandan ketà te ketepusan ne hewii te kegkukum.”