Search form

Juan 6:46

46Kenà iyan ku kegkahi ne ruen etew ne nekekita te Amey ku ne Eleteala su siaken dà ke riyà ebpuun te Eleteala se nekekita kandin su riyan a mibpuun te kandin.