Search form

Juan 6:49

49“Benar ne nekekaan ke keep-epuan niyu te egkeenen ne ed-ingeranan te mana rut te riyà dan te tanà ne kenà egkeubpaan te etew, ugaid ne minatey ran ded lavew.