Search form

Juan 6:51

51Siaken ke tidtu ne egkeenen ne riyà ebpuun te langit ne ebpekevehey te umur. Ke etew ne egkaan kayi ne warà kemetayen te himukud din. Su ke egkeenen ne ibehey ku ne ini en iya se lawa ku su apey ebpeketelimà ke langun ne etew kayi te ampew te dunya te umur ne warà edtemanan din.”