Search form

Juan 6:53

53Ne midtavak si Hisus te, “Sebenarvenar iya ini se egkehiyen ku keniyu, embiya kenà kew egkaan te lawa ku wey embiya kenà kew ed-inum te lengesa ku ne kenà kew egkevehayan te umur ne warà edtemanan din.