Search form

Juan 6:56

56Ne misan engkey ne etew se egkaan te lawa ku ne ed-inum te lengesa ku ne sikandin ne kayi ebpekeubpà te kedì, ne siaken dema ne diyan a ebpekeubpà te kandin.