Search form

Juan 6:57

57Ke Amey ku ne Eleteala ne midsuhù kedì ne ruen umur din ne warà edtemanan din ne ketà ebpuun ne ruen kedì ne umur. Ne iring dema ketà ke etew ne egkaan kediey, egkevehayan sikandin te umur su kayi ebpuun te kediey.