Search form

Juan 6:63

63Iyan dà ebpekevehey te umur ne warà edtemanan din ne ke Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà, su warà egkegaga te etew rà dè duen. Ini se migkahi ku keniyu ne riyà ebpuun te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne ebpekevehey te umur ne warà edtemanan din.