Search form

Juan 7:16

16Nerineg ni Hisus ke migkahi ran ne migkahi en kandan te, “Ini se ibpenurù ku ne kenà kayi ebpuun te ketau ku su riyà ebpuun te Eleteala ne midsuhù kedì.