Search form

Juan 7:17

17Ke etew ne egkiyug ne edtuman te kiyug te Eleteala ne egketuenan din ke penurù ku ke embiya egenat te Eleteala etawa kayi rà dèduen te hinawa ku.