Search form

Juan 7:18

18Su ke etew ne ebpenurù te kandin dà dèduen ne hinawa, ne ebpemengà dà te kegkevantug din. Ugaid ne ke etew ne iyan din ebpemengaan se kegkevantug dut te midsuhù kandin, ne egkeserihan ke lalag din su kenà tarù ini se ibpenurù din.