Search form

Juan 7:28

28Gewii ni Hisus te ebpenurù diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala ne nerineg din arà se lalag dan ne migkahi sikandin te impekerahing din te, “Kunaan niyu ke nekilala a niyu wey netuenan niyu ke endei a ebpuun, ugaid ne idtarem ku keniyu te warà a mibpengkayi te kediey rà ne kiyug su iyan midsuhù kedì ne ke Eleteala ne benar, ugaid ne warà niyu metueni ke entei sikandin.