Search form

Juan 7:38

38Su embiya ed-inum en sikandin kayi te kedì,” ke si Hisus, “ne iring dut te impesurat ne Lalag te Eleteala ne egkahi te, ‘Ke etew ne mibperetiyaya kediey,’ embiya idsempità ta, ‘ne riyà ebpuun te hinawa rin ne ruen wayig ne edtudà ne ebpekevehey te umur ne warà edtemanan din.’”