Search form

Juan 7:46

46Ne midtavak ke menge gurudyà te, “Iyan dey warà kedsigkema kandin ne warà key pà mekerineg te etew ne ebpasal iring ketà te kebpasal din.”