Search form

Juan 7:6

6Midtavak si Hisus kandan te, “Warà pà mekeuma ke dait ne hewii te kebpayag ku rut te ed-ul-ulaan ku. Ugaid ne sikiyu, ne piya engkey ne hewii ne neked-iring dà diyà te keniyu.