Search form

Juan 8:16

16Ugaid ne embiya egkukum a,” ke si Hisus pè maa, “ne egkeperetiyaya niyu ne benar su kenà siaken dà su deruwa rey rut te Amey ku ne Eleteala ne midsuhù kedì se egkukum.