Search form

Juan 8:24

24Tembù be intarem ku en keniyu,” ke si Hisus, “te ebpematey kew red keniyan te salà niyu ne kenà egkepesahad. Uya embiya kenà kew ebperetiyaya te siaken arà ke intarem ku keniyu ne riyà ebpuun te Eleteala ne ebpematey kew red keniyan te salà niyu ne kenà egkepesehad.”