Search form

Juan 8:44

44Su ke datù ma te pekaid se amey niyu ne iyan niyu edumaan ke kandin ne kiyug. Terebunù sikandin te aney en, ne edsungkanger dut te benar su iyan dè ma nekepenù te bèbà din ne tarù. Embiya edlalag sikandin ne tarù su edumaan din ke kandin ne kiyug, su teruen ma sikandin ne apù sikandin te tarù.