Search form

Juan 8:46

46Na, engkey keniyu se ebpeketitihus te ruen meraat ne ed-ul-ulaan ku? Warà! Ne embiya benar se lalag ku ne meambe ke kenà kew ebperetiyaya kedì?