Search form

Juan 8:47

47Arà se etew ne benar ne anak te Eleteala ne ebpemineg te menge lalag te Eleteala. Ugaid ne sikiyu ne kenà din menge anak, tembù kenà kew ebpemineg.”