Search form

Juan 8:54

54Ne midtavak si Hisus te, “Embiya ebantug a te hinawa ku ne warà pantag din ke bentuhan ku. Ugaid ne iyan ebantug kedì ke Amey ku ne Eleteala, ke iyan egkehiyen niyu ne Eleteala niyu.