Search form

Juan 8:59

59Arà dà ne mibpurut en ke menge Hudiyanen te vatu su idrumbag dan ki Hisus, ugaid ne mibpeniyuksiyuk si Hisus ne mid-awà ketà te Nekebpuru ne Valey ne te Eleteala.