Search form

Juan 8:7

7Gewii ran te ed-insà ki Hisus ne midtenggak en sikandin se egkahi te, “Embiya ruen keniyan te keniyu ne warà mekevaal te meraat ne ulaula ne iyan med-una medtimbag kandin te vatu.”