Search form

Juan 9:25

25“Kenà ku egketuenan embiya belisalà sikandin etawa kenà,” ke se neulian ne pisek, “ugaid ne iyan ku netuenan te pehaney ne nepisek a ne huntaani ne ebpekekita ad.”