Search form

Juan 9:28

28Neepes dan ketà ne meraat se lalag dan kandin, ke sikandan te, “Ew, edumdumaan ke ves nikandin, ugaid ne sikami mulà ne edumdumaan key rut te ebpelambas te Lalag te Eleteala rengan ne si Moises.