Search form

Juan 9:32

32Su aney en te kinelimbaha te dunya ne warà pà nerineg tew ne etew ne ebpekeulì te etew ne nekeraan kandin se kegkepisek din.