Search form

Juan 9:4

4Taman te meandew pà,” ke si Hisus, “ne iyan iya se egelevek ki pà dut te gelevek te midsuhù kedì. Su egkeuma ke merukilem ne warà en ebpekehelevek.