Search form

Lucas 1:32

32Ebmepurù sikandin ne iyan duma ne id-umew kandin ne Anak en iya te Eleteala ne pinekemepurù te langun. Iyan ebpepurù kandin ne Eleteala,” ke se suluhuen, “su ibehey rin kandin ke edetuan dut te apù din dengan ne si David.