Search form

Lucas 1:50

50Igenat dut te pehaney ne kevuwaran

taman te ketepusan ne kevuwaran,

ne ibpekita rin ke kegkeyru rin

dut te langun ne ebperumaruma kandin.